4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, το Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσκαλούν ερευνητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες, που επιθυμούν να αναδείξουν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τον “θόρυβο” στο ερευνητικό τους πεδίο. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες και όποιοι/ες ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ακουστική οικολογία, είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου.


Βασικός σκοπός του 4ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας είναι η ανάδειξη των πολλαπλών πτυχών και λειτουργιών του θορύβου σε ποικίλα περιβάλλοντα και ο τρόπος εννοιολόγησής τους στις επιστήμες και τις τέχνες που συνδέονται με την ακουστική οικολογία. Το συνέδριο περιλαμβάνει, προφορικές εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια, συναυλίες συνθέσεων ηχοτοπίου και εργαστήρια.


Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Συνεδριου

1. Χερσαία Ηχοτοπία

 • Διαχείριση και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον
 • Χαρτογράφηση ήχου – θορύβου
 • Θόρυβος και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου
 • Ψυχοακουστική

2. Θαλάσσια Ηχοτοπία

 • Υδροακουστική τεχνολογία στην θαλάσσια οικολογία
 • Υποθαλάσσιες πηγές θορύβου
 • Ανάλυση υποθαλάσσιου ηχητικού σήματος

3. Βιοακουστική

 • Επιπτώσεις του θορύβου στην ακουστική επικοινωνία ειδών
 • Επιπτώσεις του θορύβου στην υποθαλάσσια ακουστική επικοινωνία ειδών
 • Ανάλυση ηχητικού σήματος

4. Αρχιτεκτονική και Ηχοτοπίο

 • Ο ρόλος του ηχοτοπίου στην αρχιτεκτονική
 • Αντιμετώπιση του θορύβου και αρχιτεκτονική
 • Ακουστικός σχεδιασμός χώρων
 • Πολεοδομική ηχοπροστασία

5. Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση

 • Θόρυβος και περιβάλλον μάθησης
 • Η ακουστική οικολογία ως εκπαιδευτικό εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Θόρυβος και μουσική παιδαγωγική
 • Σώμα και βίωμα στις πρακτικές μάθησης της ακουστικής οικολογίας

6. Μουσική και Ηχητικές Τέχνες

 • Η έννοια του θορύβου στη μουσική και τις ηχητικές τέχνες
 • Ηχητική πληροφορία, θόρυβος και ηχητικός σχεδιασμός
 • Μουσική και ακουστική οικολογία

7. Κοινωνία, Πολιτισμός, Επικοινωνία

 • Ηχοτοπία και πολιτιστική κληρονομιά
 • Θόρυβος, ακουστική επικοινωνία και πρακτικές ακρόασης
 • Κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις του θορύβου
 • Πολιτική, Γεωπολιτική, Οικονομία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις επιστημονικού-ερευνητικού έργου και παρουσιάσεις μουσικού-ηχητικού έργου, όσοι/ες δραστηριοποιούνται σε χώρους συναφείς με τις θεματικές του συνεδρίου. Επίσης, όσοι/ες ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του συνεδρίου και για ζητήματα ακουστικής οικολογίας, μπορούν να συμμετάσχουν ως ακροατές. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες και να στείλουν ηλεκτρονικά το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στο econoiseconf@aegean.gr


«ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»


Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016


18.00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων

18.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί • 19.00 – 20.30 Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον: Πρώτες Προσεγγίσεις


 1. Παπαρρηγόπουλος Κώστας - Ήχος, θόρυβος, μουσική και καθημερινότητα. Διπολισμοί και σχετικότητες.
 2. Μνιέστρης Ανδρέας - "Θόρυβος" η λέξη και το νόημα ή οι περιπέτειες μιας απούσας κυριολεξίας
 3. Τζεδάκη Κατερίνα - Ηχοποιητική των ηχόντων και των α-ηχόντωνΠαρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016


 • 9.20 – 11.00 Διαχείριση και Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Αστικό και Αγροτικό Περιβάλλον


 1. Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Καραποστόλη Αιμιλία, Τσινίκας Νίκος, Οικονόμου Χρήστος, Ματσίνος Ιωάννης - Χρήση Ακουστικών Δεικτών ως Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ήσυχων Περιοχών Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Η Περίπτωση της Μυτιλήνης
 2. Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Καραποστόλη Αιμιλία, Τσινίκας Νίκος, Οικονόμου Χρήστος, Ματσίνος Ιωάννης - Η Ηχητική Οικολογική Συνδεσιμότητα και οι σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Επεμβάσεις στα αστικά κενά. Η περίπτωση των αστικών ήσυχων περιοχών της Μυτιλήνης
 3. Αρκολάκη Νικολέτα, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Ματσίνος Ιωάννης - Αξιολόγηση Ακουστικής Πολυπλοκότητας (ACI) των Dawn Choruse's της ορνιθοπανίδας σε ποικιλία αστικών ηχοτοπίων
 4. Ακογιούνογλου - Χρήστου Μίτσυ - Επιπτώσεις του Αεροδρομίου Χίου στην καθημερινή ζωή των περιοίκων: μία ερμηνευτική φαινομενολογική προσέγγιση
 5. Καραγιάννη Μαρία, Καραλή Βασιλική, Ματσούκας Χρήστος, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Ματσίνος Ιωάννης - Χρήση Ήχο-Περιπάτου με Σκοπό την Αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού Θορύβου στη Μυτιλήνη


 • Διάλειμμα: 11.00 – 11.30


 • 11.30 – 12.45 Κεντρικός Ομιλητής: Dr. Almo Farina


 • Διάλειμμα: 12.45 – 14.30


 • 14.30 – 16.00 Αστικός Χώρος, Αρχιτεκτονική και Ηχοτοπίο


 1. Καραποστόλη Αιμιλία, Σιδερίδου Δήμητρα, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Τσινίκας Νίκος - Μετασχηματισμοί του αστικού ηχοτοπίου και του αρχιτεκτονικού χώρου στον εικοστό αιώνα - Μέσα, έξω και πέρα από τα πλαίσια
 2. Περιστέρης Φίλιππος, Μερμίγκη Δήμητρα - Διαδραστικές διαδρομές δημιουργικών δια - κόσμων: Ήχος και θόρυβος στο αστικό τοπίο
 3. Γαζή Αγγελική - Ηχοτοπίο και Συναισθήματα της πόλης της Λεμεσού: Προς μια Ακουστική Συναισθηματική Γεωγραφία μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων
 4. Ταλιάννη Κατερίνα - Περπατώντας μέσω του ήχου: προς μία χαρτογράφηση της ηχητικής στροφής


 • 16.00 – 17.30 Ηχοτοπία και Πολιτιστική Κληρονομιά


 1. Διονυσίου Ζωή - Τα παιδικά μουσικά παιχνίδια ως μέσο συμμετοχής στη μουσική κουλτούρα κάθε τόπου: αποτύπωση ηχοτοπίων, γλωσσικών, κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών
 2. Παπαδημητρίου Κίμων - Ήχοι στα Διηγήματα του Αλ. Παπαδιαμάντη: Ανταποκρίσεις από Ξεχασμένα Ηχοτοπία της Σκιάθου
 3. Σαμαντάς Γιώργος - Μια εθνογραφία της έκρηξης: ακούγοντας τα πολλαπλά επίπεδα του “μάσκουλου”
 4. Μαστοράκος Δημήτριος - Ο θόρυβος, ως κοινός τόπος συνάντησης του ατομικού και του συλλογικού


 • Διάλειμμα: 17.30 – 18.00


 • 18.00 – 19. 30 Η Ακουστική Οικολογία ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης


 1. Ετμεκτσόγλου Ιωάννα - 'Βλέποντας' με την Ηχώ: Ιστορίες Βιολογικού και Τεχνητού Ηχωεντοπισμού για Αναπτυσσόμενους Ακουστικούς Οικολόγους
 2. Τσαφταρίδης Νικόλας - Τοπικά ηχόσημα και μουσική εκπαίδευση «...κι ο Άγιος να σημαίνει»
 3. Νικολαΐδου Δήμητρα, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Ματσίνος Ιωάννης - Η συνεισφορά της Ακουστικής Οικολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
 4. Σαρρής Δημήτρης - «Φτιάχνουμε ένα ‘μουσείο ήχου και ακοής’»; πρακτικές για έναν «ηχητικό γραμματισμό» στο σχολείο


 • Γεύμα Συνεδρίου

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016


 • 9.30 – 11.30 Προσεγγίσεις στις Συνθέσεις Ηχοτοπίου


 1. Γιαννουλάκης Στέλιος - Θόρυβος, ποιητική και συνειρμός: Συνθέτοντας με αστικά ηχοτοπία
 2. Κουγιουμτζίδης Παύλος, Νικόλας Βαλσαμάκης - Ηχητική Σύνθεση: Ηχοτοπίο της τοποθεσίας Αγιοφάραγγο Κρήτης
 3. Λώτης Θεόδωρος - Υβριδικά Ηχοτοπία στο Νησί Βίδο
 4. Μελιγκοπούλου Μαρία Έμμα - Η απεικόνιση φυσικών ηχοτοπίων μέσα από τη φωνητική μουσική: Μια νέα χορωδιακή κουλτούρα που κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στη σύγχρονη χορωδιακή έκφραση


 • Διάλειμμα: 11.30 – 12.00


 • 12.00 –13.15 Κεντρικός Ομιλητής: Dr. Μάκης Σολωμός


 • Διάλειμμα: 13.15 – 15.00


 • 15.00 –16.15 Ηχητικές Τέχνες και Ακουστική Οικολογία


 1. Πηγούνης Λάμπρος - Μικροπολιτικές Θορύβου: Μια μακράς διάρκειας Sound Art Performance με σκοπό τη μελέτη του θορύβου ως μορφή βίας και οι επιπτώσεις αυτού στο ανθρώπινο σώμα.
 2. Παπαχρήστου Ντάνα - Deleuze & Guattari - Η λειτουργία του θορύβου στον απαλό και γραμμωτό χώρο και χρόνο και η σχέση του με τα φυσικά και συντεθειμένα ηχοτοπία
 3. Βρακατσέλη Ανδρομάχη - Προσεγγίσεις του θορύβου στην ηχητική τέχνη: καλλιτεχνικά έργα στην Αθήνα


 • Διάλειμμα: 16.15 – 16.45


 • 16.45 – 18.00 Ηχητική Πληροφορία και Ηχητικός Σχεδιασμός


 1. Μαραγκός Φάνης, Κιόσης Κωνσταντίνος, Μουζακίτης Βασίλης - Μέθοδος Προσδιορισμού Κινηματογράφησης και Ηχογράφησης Δικτύου Μονοπατιών
 2. Μαραγκός Φάνης, Εμμανουήλ Μηνάς, Λουφόπουλος Απόστολος, Ηλιάδης Γιώργος - Περιπτωσιολογική Μελέτη Τεχνικών Ηχογράφησης Ηχοτοπίων
 3. Γκάτσος Έκτορας, Μπουμπάρης Νίκος - Ήχος, θόρυβος και αφήγηση στον σχεδιασμό ηχοτοπίων σε μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού (locative media)


 • 18.00 – 18.30: Μετάβαση συνέδρων στην περιοχή διεξαγωγής Ηχοπεριπάτου 18.30 – 20.30 Ηχοπερίπατος

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
 • 9.30 – 10.45 Ακουστική Οικολογία, Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες I


 1. Δούκα Ευαγγελία, Αγαλιανού Ολυμπία, Αστικό ηχοτοπίο: Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. σε μουσικές δραστηριότητες
 2. Ανεμογιάννης Διονύσης, Άγγελος Θεοχάρης - The Sound of Kythera: Συνέργειες εκπαίδευσης και πολιτισμού στο πεδίο της ακουστικής οικολογίας
 3. Σερίφη Γεωργία-Βασιλική, Γεωργάκη Αναστασία - «Ακουστική ανάλυση του ήχου της κοινωνίας των μελισσών: Μια διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας»


 • Διάλειμμα: 10.45 – 11.00


 • 11.00 – 12.15 Ακουστική Οικολογία, Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες IΙ


 1. Ροβίθης Εμμανουήλ, Φλώρος Ανδρέας - Κέρβερος: Εκπαιδευτικό Ηχητικό Παιχνίδι για τον Θόρυβο
 2. Σαϊβανίδης Κωνσταντίνος, Γεωργάκη Αναστασία – Cicada whisperer: μια διαδραστική εφαρμογή για την ρυθμολογία των τζιτζικιών
 3. Γεωργάκη Αναστασία - «Η δε γλαύξ ολολύζει» : η ακουστική επικοινωνία της ορνιθοπανίδας σαν μέσο για τον ηχητικό και μουσικό εγγραμματισμό στο ψηφιακό σχολείο


 • 12.15 – 12.30 Σύνοψη-Συμπεράσματα 4ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος-Θόρυβος-Περιβάλλον»


 • 12.30 – 14.30 Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας


 • Λήξη Συνεδρίου


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ


Αναστασία Γεωργάκη

Αν. Καθηγήτρια στη Μουσική Τεχνολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευαγγελία Δράκου

European Institute for the Exploration of the Sea, University of Brest, France

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

Επίκ. Καθηγήτρια στη Μουσική Ψυχολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιωάννης Ζάννος

Καθηγητής στη Μουσική Πληροφορική, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μιράντα Καλδή

Αναπλ. Καθηγήτρια στη Διεύθυνση Χορωδίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ελένη Καλλιμοπούλου

Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής στη Μουσική Παιδαγωγική, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σπύρος Κουζούπης

Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Ιωάννης Ματσίνος

Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανδρέας Μνιέστρης

Αναπλ. Καθηγητής στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νίκος Μπουμπάρης

Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρήστος Οικονόμου

Διδάκτωρ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παναγιώτης Πανόπουλος

Επίκ. Kαθηγητής, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ιωάννης Παντής

Καθηγητής Οικολογίας και Διαχείρισης Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κίμων Παπαδημητρίου

ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κώστας Παπαρρηγόπουλος

Μουσικολόγος, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Παναγιώτης Πούλος

Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάριος Πουρκός

Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μάκης Σολωμός

Μουσικολόγος, E.A. Esthétique, Musicologie, Danse et Création Musicale, Université Paris 8

Δανάη Στεφάνου

Επίκ. Καθηγήτρια στην Ιστορική Μουσικολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατερίνα Τζεδάκη

Συνθέτις, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νικόλας Τσαφταρίδης

Ε.Ε.Π., Μουσική Αγωγή, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό & Καποδιστριακό, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Τσινίκας

Καθηγητής, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανδρέας Φλώρος

Αναπλ. Καθηγητής, Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστική, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ


Νικόλας Βαλσαμάκης

Συνθέτης, Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Ιωάννης Ζάννος

Συνθέτης, Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δημήτρης Καμαρωτός

Συνθέτης

Κωνσταντίνος Καραθανάσης

Συνθέτης. Assistant Professor of Composition and Music Technology at the University of Oklahoma School of Music

Παναγιώτης Κόκορας

Συνθέτης, Assistant Professor, University of North Texas

Αποστόλης Λουφόπουλος

Συνθέτης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θοδωρής Λώτης

Συνθέτης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μανόλης Μανουσάκης

Συνθέτης

Ανδρέας Μνιέστρης

Συνθέτης, Αναπ. Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διευθ. ΕΡΗΜΕΕ

Άκης Πασούλας

Συνθέτης, Lecturer in Music and Audio Arts, University of Kent
Director of MAAST

Βασίλης Ρούπας

Συνθέτης, Ελληνική Εταιρία Ακουστικής Οικολογίας

Κατερίνα Τζεδάκη

Συνθέτις, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. ΚρήτηςΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ


Συντονισμός:

Ιωάννης Ματσίνος

Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νίκος Μπουμπάρης

Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρήστος Οικονόμου

Διδάκτωρ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άγγελος Τσαλιγόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέλη:

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

Επίκ. Καθηγήτρια στη Μουσική Ψυχολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανδρέας Μνιέστρης

Αναπλ. Καθηγητής στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κίμων Παπαδημητρίου

ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κώστας Παπαρρηγόπουλος

Μουσικολόγος, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κατερίνα Τζεδάκη

Συνθέτις, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΤΟΠΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ χάρτης

ΔΙΑΜΟΝΗ

Παρακαλούμε να επικοινωνήστε άμεσα με τα παρακάτω ξενοδοχεία για κρατήσεις.


Αναφέρετε τον τίτλο του συνεδρίου «4o Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας: Θόρυβος» για ειδικές τιμές


Ξενοδοχείο Lesvion


Ξενοδοχείο Σαπφώ


Ξενοδοχείο Αργώ


Ξενοδοχείο BlueSea
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας


econoiseconf@aegean.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.


Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Με τη συνεργασία των:


Εργαστηριακή Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής, Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΤΕΙ Κρήτης


Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα και Οικονομική Στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής